Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Và Hỗ Trợ Thanh Niên Hà Nội

Địa chỉ: Số 45 phố Bà Triệu – Hà Đông – Hà Nội/ ĐT: 02433.550.898